Rygestop eller diæt?

Læs mere om Tranehavens øvrige sundhedstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune

Træn-dig-fri

Hverdagsrehabilitering - Gentofte Kommune har lige som mange andre kommuner fokus på at fastholde og øge din selvhjulpenhed mest muligt..Se mere under fanen Ambulant forløb.

Velfærdsteknologi.

Der udvikles hele tiden nye produkter, du kan orientere dig om om Velfærdsbiblioteket, Mobil interaktiv Genoptræning og Virtuel genoptræning i boksene nedenfor.

Velfærdsbiblioteket

Velfærdsbiblioteket har et stort udvalg af teknologiske løsninger, som er tænkt som inspiration til dig for at gøre hverdagen lettere. Mere end 80 løsninger - fra de helt små som elektronisk dåseåbner til en spiserobot - kan du få kyndig vejledning af to ergoterapeuter.
Biblioteket ligger på Tranehaven, Schioldannsvej 31, og der er åbent mandage i ulige uger fra klokken 14-16. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.
Vil du vide mere om Velfærdsbiblioteket, kan du kontakte ergoterapeuterne Anja Bjerg Pedersen eller Harmke van den Akker på velfæerdsbibliotek@gentofte.dk   
eller tlf. 39988817

Mobil Interaktiv Genoptræning

Gentofte Kommune deltager sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i projekt Mobil Interaktiv Genoptræning. Systemet (Icura) gør det muligt for dig at genoptræne mere fleksibelt - både hjemme og på Træningscenteret. Ved hjælp af en mobiltelefon og sensorer båret på kroppen, er det muligt at få direkte feed back på, om du udfører øvelserne korrekt under genoptræningen.
Ønsker du at høre mere om MIG projektet, kan du tale med din fysioterapeut eller kontakte faglig projektleder, fysioterapeut Sofia Roth soro@gentofte.dk   Tlf: 39987415

Virtuel genoptræning

 Virtuel genoptræning består af et 3D-kamera og en skærm, der kan registrere den træning du udfører. Skærmen kan du låne hjem i op til tre måneder. Træningsprogrammet tilrettelægges sammen med en fysioterapeut.
Ønsker du at høre mere om mulighederne ved Virtuel Genoptræning kan du tale med din fysioterapeut eller kontakte faglig projektleder, fysioterapeut Sofia Roth soro@gentofte.dk   Tlf: 39987415