Vederlagsfri fysioterapi

Gentofte kommune deltager i et frikommuneforsøg om vederlagsfri fysioterapi.

Træn dig fri

Gentofte Kommune har lige som mange andre kommuner fokus på at fastholde og øge din selvhjulpenhed mest muligt..

Rygestop eller diæt?

Læs mere om Tranehavens øvrige sundhedstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune

Velfærdsteknologi

Her kan du læse om de hjælpemidler og velfærdsteknologiske produkter som Tranehaven formidler.

Indlæggelse

Tranehaven har 4 sengeafdelinger med plads til 83 indlagte patienter. Du kan blive henvist til indlæggelse på Tranehaven af hospital, egen læge eller hjemmesygeplejske.

Film om MIG

De fire kommuner i projektet om Mobil Interaktiv Genoptræning har lavet en lille film der fortæller om projektets formål og indhold.