Velfærdsteknologi

Her kan du læse om de hjælpemidler og velfærdsteknologiske produkter som Tranehaven formidler.

Indlæggelse

Tranehaven har 4 sengeafdelinger med plads til 83 indlagte patienter. Du kan blive henvist til indlæggelse på Tranehaven af hospital, egen læge eller hjemmesygeplejske.

Film om MIG

De fire kommuner i projektet om Mobil Interaktiv Genoptræning har lavet en lille film der fortæller om projektets formål og indhold.