Døgnophold

Har du brug for døgnophold, har Tranehaven fire sengeafdelinger med plads til 83 borgere.

Træning i kørestol

Formålet med dit ophold er, at du genvinder eller fastholder dit fysiske funktionsniveau bedst muligt. Du vil blive inviteret til forventningssamtale, når du ankommer, og en evalueringssamtale, når du skal hjem.

Din hverdag på Tranehaven vil blive nøje struktureret med faste tider for fx træning, spisning og middagshvil.

På Tranehaven tænker vi træning ind i alle dagens gøremål fx at:

  • Komme ind og ud af sengen
  • Foretage personlig hygiejne og toiletbesøg
  • Klæde sig på
  • Gå til og fra træning i træningssalen
  • Komme rundt i kørestol
  • Smøre sin egen mad
  • Rede seng
  • Deltage i fælles måltider
  • Hente drikkevarer i løbet af dagen.

Din træning er tilrettelagt, så den passer præcis til dig. Træningen varierer og er alt fra øvelser, du selv skal lave, træning sammen med en terapeut, aktiv deltagelse i hverdagsaktiviteter og holdtræning.

Henvisning til døgnophold

Din praktiserende læge, hospitalet og Visitationen i Pleje og Sundhed kan henvise dig til døgnophold på Tranehaven.

Læs også brochuren ’Velkommen til døgnophold’ i linket øverst på siden.

I linket næstøverst på siden, kan du læse pjecen om neurologisk rehabiliteringsophold.