Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger til brug for dit døgnophold på Tranehaven.

Roltator med taske

Du skal medbringe

  • Tøj
  • Tøj til træning, som du kan bevæge dig i
  • Skridsikre sko, der sidder godt fast på foden
  • Toiletsager
  • Eventuel kørestol eller gangredskab mm.
  • Medicin, se mere i næste afsnit.

Medicin

Du må meget gerne medbringe din egen medicin i original emballage. Hvis du ikke har mulighed for at medbringe medicinen inden for det første døgn, bliver den ordinerede medicin bestilt fra Charlottenlund Apotek, som Tranehaven samarbejder med.

Under dit ophold på Tranehaven skal du selv betale for din medicin, For at gøre det lettere for dig selv anbefaler vi, at du tilmelder dig Betalingsservice til Charlottenlund Apotek. Du får udleveret en tilmeldingsblanket på Tranehaven.

Værdigenstande

Vi gør opmærksom på, at penge, smykker og andet af værdi kun bør medbringes i begrænset omfang. Værdigenstande og tøj medbringes på eget ansvar.

Egenbetaling

På et rehabiliteringsophold der en egenbetaling. Kommunalbestyrelsen beslutter årligt takster for indsatser, der er omfattet af hel eller delvis egenbetaling. Du får tilsendt en faktura for opholdet omkring den 1. i måneden eller efter endt ophold.

Pensionister, som er berettiget til at få helbredstillæg, kan søge om tilskud til opholdet ved henvendelse til Borgerservice på Gentofte Rådhus, telefon 39 98 00 00.

Se taksten for døgnophold på Gentofte Kommunes hjemmeside i linket øverst på siden.

Mad og måltider

Tranehaven får leveret mad fra Det Danske Madhus. Kosten er sammensat ud fra den nyeste viden om optimal ernæring. Kosten er rigtig vigtig for din rehabilitering.

Spisetider:

  • morgenmad klokken 8-9.30
  • frokost, som består af smørrebrød, klokken 11.45-12.30
  • aftensmad, der er varm mad med to retter, cirka klokken 17.30-18.30.

Besøgstider

Vi har ikke faste besøgstider, men vi beder dig og dine gæster om at respektere træningstider, middagshvil, spisetider, samt at mange af vores borgere på døgnophold er trætte og ønsker ro om aftenen.

Vi henstiller til, at pårørende ikke deltager i træningen, og da måltiderne også er en del af træningen, beder vi dine pårørende om at besøge dig på andre tidspunkter.

Af hensyn til hygiejne mm. må besøgende med hunde kun opholde sig i forhallen ved receptionen. Hunde skal altid være i snor.

Hovedindgangen til Tranehaven er åben alle dage mellem klokken 6 og 20. Uden for dette tidsrum er hoveddøren aflåst. Benyt i stedet døren mod Ordrup Station via dørtelefonen.

Parkeringsforhold

Vi har et begrænset antal parkeringspladser.

Hjemtransport

Hvis du af den ene eller anden grund ikke selv kan komme hjem på egen hånd eller ved hjælp fra pårørende, så vil Tranehaven kunne arrangere egenbetalt hjemtransport.

Se taksten for kørsel på Gentofte Kommunes hjemmeside i linket næstøverst på siden.