Kræftrehabilitering

Tilbuddet er til dig, som har eller har haft kræft.

Løbesko på græs.

Tilbuddet omfatter individuel samtale, hvor du i samarbejde en kontaktperson lægger en plan for individuel ergo- og fysioterapi, deltagelse i fysisk træning og undervisning ud fra Kræftens Bekæmpelses koncept 'Dit Liv' samt vejledning ved diætist.

Forløbets varighed og indhold vil være individuelt. Du henvises til kræftrehabilitering af din praktiserende læge eller hospital.

Gentofte Kommune samarbejder om 'Vi samler kræfterne' med otte andre kommuner. Derigennem kan alle kræftramte borgere hurtigt få et målrettet tilbud i forhold til sygdom og behov. Se mere på hjemmesiden www.visamlerkraefterne.dk.

Forskning har vist, at styrketræning og motion kan begrænse en del af de bivirkninger, som typisk opstår på grund af kræftbehandlingen, såsom kvalme, depression, angst, træthed, nedsat mobilitet, vægtudsving og hævelser.