Genoptræning

Ambulant genoptræning foregår i en tidsbegrænset periode mod et konkret mål.

Benøvelse

Der er to hovedgrupper af træning på Tranehaven: Genoptræning og vedligeholdende træning.

Genoptræning er typisk efter en skade, fx en knæskade eller en rygskade.

Vedligeholdende træning har til formål, at du ved en træningsindsats bibeholder evnen til at klare de daglige aktiviteter, du værdsætter.

Træningen kan foregå individuelt og på hold.

Holdtræning

Mange træningsforløb foregår som holdtræning. Hvilket tilbud du visiteres til, afhænger af din diagnose og problemstilling.

Lokale holdtilbud tilbyder vi patienter med forskellige diagnoser og funktionsnedsættelser, og de foregår både indendørs og udendørs eller på vores naturhold i Charlottenlund Skov. Vi har fx disse hold:

  • Ryghold
  • Knæhold
  • Funktionshold (vedligeholdende træning).

Individuel træning

Du bliver visiteret til individuel træning, hvis du har behov for en specifik tilpasning af træningsprogrammet og intensiv kontakt med en ergo- eller fysioterapeut eller en logopæd.

Individuel træning er et ekstraordinært tilbud, da langt hovedparten af vores genoptræning foregår på hold.

Målsætning

Vi bruger blandt andet forundersøgelsen til at finde ud af, hvilke mål du gerne vil opnå. Formålet med samtalen er, at vi bliver enige om nogle konkrete mål og delmål, som vi sammen skal arbejde på i de rammer, som vi kan tilbyde.

Du er velkommen til at have pårørende med til samtalen.

Henvisning og visitation

Du kan blive henvist til ambulant træning af:

  • hospitalet i forbindelse med hospitalsophold
  • din praktiserende læge
  • din hjemmesygeplejerske.

På baggrund af henvisningen bliver du visiteret til det lige netop det tilbud, som passer til dig og dit behov.