Tværgående Træningsteam

Træn dig Fri – træning i hverdagsaktiviteter.

Påtagning af støttestrømper

Tværgående Træningsteam består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter, der arbejder målrettet med træning i hverdagsaktiviteter. Vi samarbejder med de andre faggrupper i kommunen om at støtte dig i at have en aktiv hverdag.

Dine trænere kan altså være både medarbejdere fra Tværgående Træningsteam og fra fx hjemmeplejen.

Forløbet

Forløbet med Tværgående Træningsteam er tidsafgrænset, og sammen aftaler vi målet for træningen.

Træning i hverdagsaktiviteter kan foregå i dit hjem eller på steder, hvor du færdes i hverdagen.

Træningen kan fx handle om indkøb, tilberedelse af frokost, rengøring og at tage bussen. Det kan også være at vande blomster, hente post eller gå sikkert i bad samt tage støttestrømper på og af.

Under forløbet ser vi også på, om et hjælpemiddel kan gøre dig mere selvhjulpen, fx en badebænk, et greb eller en rollator.

Forløbet er gratis. Der kan dog være en anskaffelsespris på nogle mindre hjælpemidler, som du selv skal købe.

Læs vores pjece i linket øverst på siden.

Hjælpemidler

Der findes mange velfærdsteknologiske hjælpemidler. I Tværgående Træningsteam har vi et godt overblik over nogle af de teknologiske løsninger, der kan give dig en lettere hverdag.

Har du ting i hverdagen, du har vanskeligt ved at klare, er du meget velkommen til at kontakte Tværgående Træningsteam. Du kan ringe alle hverdage mellem klokken 8 og 9 på telefon 39 98 79 87.