Indlæggelse

Hvis du har brug for døgnophold, har Tranehaven fire sengeafdelinger med plads til 83 indlagte patienter.

Tranerne på Schioldannsvej 31.

Du kan blive henvist til Tranehaven af følgende:

  • hospitalet i forbindelse med udskrivning derfra
  • din egen praktiserende læge
  • din hjemmesygeplejerske.

Hvis hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning eller på anden vis har brug for døgnophold på Tranehaven, sker dette i samarbejde med vores læger og visitationssygeplejerske.

Din egen praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske kan henvise dig hertil, hvis du har haft et tab af funktioner i forbindelse med sygdom eller du har brug for at modtage træning for at vedligeholde dine funktioner.

Du vil formentlig blive indkaldt til samtale med en af vores læger, således at dit behov kan afklares i samarbejde med dig.

Læs også brochuren 'Velkommen til døgnophold' i linket øverst på siden.