Hverdagen som indlagt

Som indlagt på Tranehaven, vil du modtage hjælp til personlig pleje efter dit behov. Du vil modtage støtte og vejledning med henblik på at øge din selvstændighed i din egen hverdag

Forhallen på Schioldannsvej 31.

Under indlæggelsen vil du efter dit behov, træne med fysioterapeuter og ergoterapeuter, såvel i sengeafdelingen som i træningssalen. Dine træningstider vil fremgå på tavlen eller blive oplyst til dig af plejepersonalet.

Plejepersonalet vil i hverdagen på bedst mulig måde understøtte og hjælpe dig til at opnå de mål, som du sætter dig i samarbejde med en tværfaglig gruppe.

Den daglige rytme i afdelingen afhænger af din livssituation og hvilke behov du har. Vi vil efter bedste evne i samarbejde med dig tilrettelægge din hverdag, så den giver bedst mulig mening for dig.

Måltider indtages i hovedreglen i den fælles dagligstue.