Sengeafdelingerne

Tranehaven har 4 sengeafdelinger med plads til 83 indlagte patienter fordelt på 2-mands sengestuer.

Sengeafdeling hyggekrog på gang 2 B.

På sengeafdelingerne er der ansat uddannet plejepersonale: sygeplejersker, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. 

Audiologopæd, diætist, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læger er tilknyttet alle afdelingerne. Der arbejdes tæt sammen med Pleje & Sundhed (hjemmepleje) samt praktiserende læger.

Genoptræningen indgår som en tværfaglig indsats, der er integreret i hele døgnet. Der tages udgangspunkt i den enkelte patients helhedssituation med henblik på, at patienten bedst muligt bliver i stand til at klare hverdagen i eget hjem.
 
Personalet på sengeafdelingerne fokuserer til stadighed på det faglige niveau og udvikling af rehabilitering. Desuden lægges der vægt på, at Tranehaven er et godt uddannelsessted og en god arbejdsplads.