Kulturklubbens introduktionsmøde

Sundhed for Seniorer

Øregård Museum.

Har du lyst til kulturelle oplevelser og socialt samvær, så meld dig ind i Sundhed for Seniorers Kulturklub. Aktiviteterne gælder udstillinger, byvandringer, museer og aktuelle begivenheder.

Der arrangeres otte aktiviteter per år, og medlemskabet skal fornyes hvert år.

Deltagerbetalingen bruges til entréer, guider og lignende. Transport og efterfølgende fortæring er for egen regning. Der vil være enkelte aftenarrangementer.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lise Stürup, mobil 40 40 38 79.

Antal deltagere: Højst 30.

Tid:

Introduktionsmøde torsdag 11. januar 2023 kl. 11.00-13.30.

Sted:

Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup

Pris:

400 kroner for hele året.

Tilmelding:

Følg linket øverst på siden.