Til læger

Tranehavens lokationsnummer er 5790001374259, send henvisning (ref 01).

Sko og stok i klare farver

Praktiserende læger

Som praktiserende læge kan du henvise Gentofte Kommunes borgere til Tranehavens forskellige ambulante tilbud og til døgnophold.

Henvisningskriterier

Alle borgere over 18 år med behov for rehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning og plejevurdering eller demensudredning.

Henvisning sendes til: tranehaven@gentofte.dk

Henvisningen skal indeholde information om henvisningsårsag, diagnose, anamnese, relevante undersøgelser samt patientens medicin.

Har du spørgsmål vedrørende visitation og henvisning, kan du ringe på telefon 39 98 88 60.

Hvad kan du henvise til?

  • Døgnophold på Tranehaven
  • Ambulant træning efter servicelovens § 86
  • Vederlagsfri træning efter sundhedsloven § 140A, send korrespondancemeddelelse om henvisning på Refhost
  • Forløbsprogrammer
  • Sundhedscoaching
  • Alkoholrådgivning
  • Rygestoprådgivning.

Hospital

Gentoftes borgere kan henvises til Tranehaven med henblik på genoptræning, ambulant eller som døgnophold.

Henvisning til døgnophold

Gentoftes Kommunes borgere med behov for døgnophold i form af genoptræning eller plejevurdering kan henvises til Tranehaven i umiddelbar forlængelse af et hospitalsophold. Genoptræningsplan (GOP) udfærdiges efter gældende retningslinjer.

Henvisningen sendes til: tranehaven@gentofte.dk

Har du spørgsmål vedrørende visitation og henvisning, kan du ringe på telefon 39 98 88 60.

Henvisning til genoptræning

Borgere med behov for genoptræning efter hospitalsindlæggelse skal have udfærdiget genoptræningsplan (GOP) efter gældende retningslinjer.

Genoptræningsplanen sendes til: tranehaven@gentofte.dk