Lev med din sygdom

Har du en sygdom, kan du deltage i en patientuddannelse eller i et forløbsprogram.

Hånd og kørestol

Forløbsprogrammer

Et forløbsprogram er en række tilbud til dig, som fx har type 2-diabetes, KOL eller en hjertesygdom. Undervisningen giver dig indsigt i, forståelse for og redskaber til at leve med din sygdom i dagligdagen.

Forløbsprogrammerne foregår i et samarbejde mellem hospitalet, din praktiserende læge og Gentofte Kommune. Du skal være over 18 år for at kunne deltage.

Når du er færdigbehandlet på hospitalet, kan du blive henvist til at deltage i et forløbsprogram. Du kan også blive henvist af din praktiserende læge.

I forløbsprogrammet vil du få belyst faktorer der har betydning for din sygdom. Du får en kontaktperson, som vil vejlede dig i forløbet; det kan være en sygeplejerske, en ergoterapeut, en klinisk diætist, en fysioterapeut eller en sagsbehandler.

Patientuddannelsen 'Lær at tackle'

Viden og aktiviteter giver et bedre liv med fx kronisk sygdom.

Patientuddannelsen består af kurserne ’Lær at tackle kronisk sygdom’, ’Lær at tackle kroniske smerter’, ’Lær at tackle angst og depression’ og ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’. Vi udbyder kurserne efter behov.

Du bliver undervist af frivillige, som har gennemgået en uddannelse som instruktører. De underviser efter anerkendte metoder og med veldokumenteret fagligt indhold.