Hjerneskade-rehabilitering

Der findes en bred vifte af muligheder for genoptræning og hjælpeforanstaltninger i kommunens forløbsprogram.

Hjernecelle

Koordinatorer på hjerneskadeområdet (18+)

Hjerneskadekoordinator Majbrit Rørbye (erhvervsaktive)
Telefon 39 98 61 01/ 24 89 82 88, e-post tranehaven@gentofte.dk

Hjerneskadekoordinator Anne Musfelt Nielsen (ikke-erhvervsaktive)
Telefon 39 98 65 51/ 21 24 93 44, e-post tranehaven@gentofte.dk

Pårørende

Der er forskellige grupper for pårørende, læs mere i pjecerne