Lær at tackle

I patientuddannelserne ’Lær at tackle’ får du redskaber til at håndtere udfordringer i livet; det kan være fysiske, psykiske eller mentale.

Lær at tackle angst og depression

Du bliver mødt i dine behov og får metoder til et liv med bedre livskvalitet. ’Lær at tackle’ forgår i grupper med ligesindede og er et trygt og respektfuldt forum med tavshedspligt og fokus på erfaringsudveksling. Alle kurserne er gratis.

’Lær at tackle’ er et koncept via Komiteen for Sundhedsoplysning, som Forebyggelsesenheden tilbyder borgere bosat i Gentofte Kommune. Læs mere om ’Lær at tackle’ i linket øverst på siden.

I 2022 udbyder Gentofte Kommune:

’Lær at tackle hverdagen som pårørende’

’Lær at tackle angst og depression’

’Lær at tackle angst og depression - for unge’

Se datoerne i kalenderen i den øverste fane.

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Forebyggelsesafdelingens logo.

Har du spørgsmål, eller vil du tilmelde dig, er du velkommen til at kontakte
koordinator Anemone Sommer.
Telefon 24 67 15 18 mandage og tirsdage.

Eller telefon 39 98 88 30 alle hverdage kl. 9.00-15.00

Du kan sende sikker post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital post føres du til e-Boks.
I e-Boks vælger du ’Skriv ny post’. Under ’Vælg modtager’ søger du Gentofte Kommune.
Under ’Emne’ skriver du ’Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven’.