Type 2-diabetes

Forløbsprogrammet er et tilbud til dig, der har fået konstateret type 2-diabetes.

Diabetesundervisning

Forløbet tilrettelægges efter dine behov under hensyntagen til din sygdom og aktuelle situation. Du får en kontaktperson, som indkalder dig til en indledende samtale, hvor I sammen lægger en plan for forløbet.

Programmet kan indeholde: fysisk træning, hverdagen med type 2-diabetes, kostvejledning, motionsrådgivning og rygestop. Du har under forløbet mulighed for diætbehandling via diætist.

Forløbet foregår på hold, hvor I har mulighed for at udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Forløbet er gratis og strækker sig over 12 uger. Du skal selv sørge for transport.

Du skal henvende dig hos din egen læge for at få en henvisning til forløbsprogram diabetes.

Ønsker du informationer fra Diabetesforeningen, kan du følge linket til Diabetesforeningen.

Har du spørgsmål om dine muligheder i forløbsprogram diabetes, er du velkommen til at kontakte Forebyggelsesenheden på Tranehaven.

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Logo for Afdeling for Forebyggelse

Forløbsprogram diabetes type 2
Forebyggelseskonsulent
Jette Brorstrup Smidt
Telefon 39 98 88 25
Træffes bedst mandag og onsdag-fredag klokken 9-15

Du kan sende sikker post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven:
Via linket Digital post føres du til e-Boks.
I e-Boks vælger du ’Skriv ny post’. Under ’Vælg modtager’ søger du Gentofte Kommune.
Under ’Emne’ skriver du ’Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven’.