Tranehaven

Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og genoptræning (rehabilitering).

Hovedindgang på Schioldannsvej 31.

Vi tilbyder kommunens borgere genoptræning på baggrund af en henvisning  eller en plan for genoptræning.

Genoptræning

Centret arbejder med udgangspunkt i følgende definition:

  • Genoptræninger er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk
  • Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Genoptræning bygger på borgerens livssituation og beslutninger. Den består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.