3-kommunalt samarbejde

Gentofte Kommune samarbejder med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om ambulant genoptræning på hold.

Tre kommuner samarbejder

Vi har et fælles tilbud om genoptræning til borgere efter endt sygehusbehandling. Formålet er:

  • at give fagligt højt kvalificerede tilbud i relation til genoptræningsområdet
  • at sikre bedst mulig udnyttelse af kapacitet og ressourcer
  • at imødekomme borgernes krav og forventninger til serviceniveauet.

Samarbejdsaftalen mellem de tre kommuner blev indgået ved kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007.

De fælles tilbud om genoptræning er oprettet på baggrund af sundhedslovens § 140.

Samarbejdsaftalen skal også give mulighed for fælles tilbud om træning, ud over hvad der gælder i forhold til sundhedslovens § 140.