Værdigrundlag

Tranehaven er et center, der er placeret flere steder.
Tranehaven ønsker helhed og tværfaglighed i rehabiliteringsindsatsen.
Tranehavens organisatoriske værdigrundlag bygger på ovenstående værdipyramide.