Styrk din sundhed

Tranehaven har mange tilbud, som kan hjælpe dig til en sundere livsstil.

Æble med hjerte

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven tilbyder forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser rettet mod at styrke og vedligeholde fysisk og mental sundhed.

Indsatserne tager udgangspunkt i KRAM-faktorernes betydning for dig. KRAM er en forkortelse af Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Sundhedscoaching

Sundhedscoaching er rettet mod borgere, der har en BMI på 30. Der tilbydes hjælp til sund kost og motion, herunder ændring af usunde vaner samt fastholdelse af nye.

Sundhed for Seniorer

Sundhed for Seniorer er et program, som fremmer sundhed gennem sociale aktiviteter, herunder kurser og gymnastik.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende indsats, som tilbydes alle borgere over 65 med udgangspunkt i borgerens behov og livssituation.

Skab nye fællesskaber

Gentofte Kommune samarbejder med Boblberg.dk. På Boblberg kan du finde nye fællesskaber. Det er et uformelt forum med mulighed for at finde andre, der står i samme situation som dig og leder efter det samme.