Til læger

Se frikommuneforsøg om vederlagsfri fysioterapi nederst på siden.

Stetoskop.

Tranehavens lokationsnummer er 5790001374259 send henvisning (ref 01).

Gentofte Kommune deltager i et frikommuneforsøg om vederlagsfri fysioterapi.

Det er den praktiserende læges afgørelse, om borgeren skal henvises til vederlagsfri fysioterapi.

Forventningen til forsøget er, at borgeren får bedre udbytte af den vederlagsfri fysioterapi.

I forsøgsperioden frem til 2016 skal kommunen modtage besked fra de praktiserende læger om alle henvisninger (korrespondancemeddelelse) og undtagelsesredegørelser  (fax  39 61 65 25) til vederlagsfri fysioterapi .

Kommunen kan vurdere, at der skal suppleres med en bredere indsats efter en helhedsvurdering af borgeren. Der udarbejdes en plan for træningen sammen med borgeren, og denne helhedsvurdering returneres af kommunen til egen læge via korrespondancemeddelelse.

Borgerens rettigheder er uændrede.

Borger kan gå i gang med behandling umiddelbart efter at være henvist af egen læge - man skal ikke afvente kommunens indsats.