Hospital

Gentoftes borgere kan henvises til Tranehaven med henblik på genoptræning, ambulant eller som døgntilbud.