Henvisning til døgntilbud

Gentoftes borgere med behov for døgntilbud i form af genoptræning eller plejevurdering kan henvises til Tranehaven i umiddelbar forlængelse af et hospitalsophold.

Forår gårdhave på Schioldannsvej 31.

Genoptræningsplan udfærdiges efter gældende retningslinjer.

Henvisningen kan sendes til:

  • Elektronisk i form af PFP (plejeforløbsplan) til lokationsnummer 5790000163397
  • Per fax, faxnummer 39 61 65 25.

Henvendelse vedrørende henvisning og visitation kan ske på telefon 39 98 88 60.