Henvisning til ambulant træning

Borgere med behov for ambulant genoptræning efter hospitalsindlæggelse skal have udfærdiget genoptræningsplan (GOP) efter gældende retningslinjer.

Træningsfaciliteterne på Schioldannsvej 31.

Genoptræningsplanen kan sendes til:

  • Elektronisk til lokationsnummer 5790001374259
  • Per fax 39 61 65 25.