Praktiserende læger

Som praktiserende læge kan du henvise Gentofte Kommunes borgere til Tranehavens forskellige ambulante tilbud og til døgntilbud

Henvisningskriterier

Alle borgere over 18 år med behov for rehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning, plejevurdering eller demensudredning.

Henvisning kan sendes til:

    - Elektronisk (ref.01) Lokationsnr 5790001374259
    - Pr fax - 39 61 65 25

Henvisningen skal indeholde information om henvisningsårsag, diagnose, anamnese, relevante undersøgelser samt patientens medicin.

Forespørgsler vedrørende visitation og henvisning kan ske på
telefon 39 98 88 60. 

Hvad kan du henvise til?

  • Døgnindlæggelse på Tranehaven
  • Ambulant træning efter Serviceloven § 86
  • Vederlagsfri træning efter Sundhedsloven § 140A, send korrespondancemeddelelse om at henvisning ligger på Refhost.
  • Forløbsprogrammer
  • Sundhedscoaching
  • Alkoholrådgivning
  • Rygestoprådgivning.