Fritvalg

Hvis du har fået en genoptræningsplan på hospitalet, har du mulighed for at vælge, at din ambulante genoptræning foregår i en anden kommune end din hjemkommune.

Er du borger i Gentofte Kommune, skal du selv sørge for, at visitationen på Tranehaven, telefon 39 98 88 62 får kontaktoplysninger på den kommune, du ønsker, at træningen skal foregå i. Tranehaven sender herefter genoptræningsplan og visitationspapirer til den valgte kommune.

Du skal være opmærksom på, at hvis tilbuddet skal udvides ud over det først visiterede, kræves en rekvisition fra Gentofte Kommune.

Er du borger i en anden kommune end Gentofte, og ønsker du at træne i Gentofte Kommune, sendes dine oplysninger til lokationsnummer 5790001374259 eller evt. via fax 39 61 65 25.