Individuel træning


Du visiteres til individuel træning, hvis du har behov for en specifik tilpasning af træningsprogrammet og intensiv kontakt med en ergo- eller fysioterapeut eller en logopæd.