Tværgående Træningsteam

Træn dig Fri – træning i hverdagsaktiviteter.

Træning med Tværgaaende Traeningsteam.

Det Tværgående Træningsteam består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter, der arbejder målrettet med træning i hverdagsaktiviteter. Vi samarbejder med de andre faggrupper i kommunen om at støtte dig i at have en aktiv hverdag.

Dine trænere kan altså være både medarbejdere fra Tværgående Træningsteam og fra fx hjemmehjælpen.

Forløbet

Forløbet med det Tværgående Træningsteam er tidsafgrænset, og sammen aftaler vi målet for træningen.

Træning i hverdagsaktiviteter kan foregå i dit hjem eller på steder, hvor du færdes i hverdagen.

Træningen kan fx handle om indkøb, tilberedelse af frokost, rengøring og at tage bussen. Det kan også være at vande blomster, hente post eller gå sikkert i bad samt tage støttestrømper på og af.

Under forløbet ser vi også på, om et hjælpemiddel kan gøre dig mere selvhjulpen, fx en badebænk, et greb eller en rollator.

Forløbet er gratis.