Velkommen til Tranehaven

Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og genoptræning (rehabilitering).

Tranerne

Vi varetager borger- og patientrettet forebyggelse samt genoptræning og rehabilitering.

Vi arbejder for sammenhængende sundhedsindsatser i samarbejde med borgeren i et tæt samarbejde med regionens hospitaler og med alle kommunens pleje- og træningstilbud.

Tranehaven er et stort sted og har derfor lokaler flere steder i kommunen. Se dem under ’Kontakt os’.

Tranehavens vision

Vi er et kraft- og videnscenter for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Vi arbejder for sammenhængende sundhedsindsatser i samarbejde og samskabelse med borgeren og samfundet.