Genoptræning og rehabilitering

Læs om vores definitioner på genoptræning og rehabilitering.

Træning i naturen

Rehabilitering defineres på denne måde

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutning.

Genoptræning

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende definition:

  • Genoptræninger er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og ergo- og fysioterapeuter
  • Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Genoptræningen bygger på din livssituation og beslutninger. Indsatsen er koordineret, sammenhængende og vidensbaseret, og den er tilpasset til dig og dine behov.

Træn dig Fri

Gentofte Kommunes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at kommunen tilbyder træning og rehabilitering til borgere, der ikke længere har så let ved at klare de daglige gøremål selv.

Målet er, at borgerne genvinder eller fastholder deres fysiske funktionsniveau bedst muligt.

På Tranehaven tænker vi Træn dig Fri – altså træning og rehabilitering – ind i alle aktiviteter og tilbud.

Læs også kommunens pjece ’Træn dig Fri’ i linket øverst på siden.