Samarbejdspartnere

Tranehaven samarbejder om dig med både andre kommuner og andre afdelinger i kommunen.

Trekløveret, der symboliserer samarbejde

Vi samarbejder på tværs med otte andre kommuner om ’Vi Samler Kræfterne’.

’Vi Samler Kræfterne’ har til formål at øge kvaliteten og udbuddet af tilbud til borgere med behov for et rehabiliterings-forløb i forbindelse med en kræftdiagnose.

Når vi er flere kommuner, der går sammen, kan vi i fællesskab tilbyde indsatser, som er mere specialiserede, end vi kan som en enkelt kommune. Derudover kan vi i fællesskab sikre, at vores tilbud på tværs af kommunegrænserne har en ensartet høj kvalitet.

Læs mere i linket øverst på siden.

Tre kommuner samarbejder

Gentofte Kommune samarbejder med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om ambulant genoptræning på hold.

Vi har et fælles tilbud om genoptræning til borgere efter endt sygehusbehandling. Formålet er:

  • at give fagligt højt kvalificerede tilbud i relation til genoptræningsområdet 
  • at sikre bedst mulig udnyttelse af kapacitet og ressourcer og dermed i imødekomme den enkeltes krav og forventninger.

Vi samarbejder om disse hold:

  • Brud på hoften
  • Bækkenbundstræning for brystopererede
  • Hjertelidelser
  • Knælidelser
  • Kunstigt hofteled
  • Kunstigt knæled
  • Rygsygdomme med og uden operation.

Nogle hold er på adresser i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Se adresserne under ’Kontakt til lokale afdelinger’

Jobcentret og Social og Handicap

Tranehaven har et tæt samarbejde med Jobcentret og Social & Handicap i rehabiliteringsforløb for at skabe bedst mulig sammenhæng i indsatsen for dig.

Icura

ICURA Trainer er navnet på genoptræningsteknologien, der gør det mere fleksibelt og motiverende at genoptræne.

Fysioterapeuter fra Tranehaven har medvirket til at udvikle løsningen, der nu er testet med godt resultat i et forskningsprojekt. Læs mere på siden 'Smart genoptræning'.